top of page

Hot Hour Experience

WHY USING
HOT HOUR EXPERIENCE


Hvorfor bruge
Hot Hour Experience

Hot Hour Experience is a very effective training game which:

 • Encourages participation and builds learner motivation

 • Creates a positive learning climate

 • Builds involvement

 • Builds and sustains relationships

 • Help leaders and employees to understand the primary processes of the business

 • Encourages collaboration

 • Creates an open and positive environment for discussing improment possibilities

 • Supports many training issues in every part of the organization

Hot Hour Experience er en effektiv træningsaktivitet, der:

 • Skaber involvering og inspiration til læring

 • Skaber et positivt læringsmiljø

 • Skaber og fastholder gode relationer

 • Hjælper ledere og medarbejdere med at forstå de vigtigste processer i virksomheden

 • Opmuntrer til samarbejde

 • Skaber et åbent og positivt "vindue" for at tale om udviklingsmuligheder

 • Støtter mange træningsformål i alle dele af organisationen

WHERE AND HOW TO USE IT?


Hvor og hvordan bruges det?
 

"Hot Hour Experience" is a learning game/play with large interaction, which among other things can be used to:

 • Introduction/conclusion of processes of progress

 • Training in specific management tools (coaching, situational leadership, progress based management, appraisal interviews etc.) or the role of the management in general

 • Supporting the introduction to typologies (e.g. MBTI, DISC, HBDI and Belbin)

 • Establishment of creating a progressing dialogue about actions, which can be useful for the individual person, the individual division and the company in general

 • A flexible element in the team development process.

 

"Hot Hour Experience" can either be bought for internal use in the company or be carried out by consultants from Horisont or local consultants.

 

"Hot Hour Experience" is available in Danish, English, German, Russian, Swedish and Icelandic.

 

Hot Hour Experience er en træningsaktivitet med stor interaktion, der blandt andet kan anvendes til:

 • At understøtte igangværende udviklingsprocesser

 • Træning i specifikke ledelsesredskaber (coaching, situationsbestemt ledelse, ledelse af udviklingsprocesser og anerkendende interviews m.v.) og lederrollen generelt

 • Understøtter introduktion til og gennemgang af forskellige persontypologier (f.eks. MBTI, DISC, HBDI og Belbin)

 • Etablering af en fremadrettet dialog om tiltag, der kan udvikle den enkelte person, den enkelte afdeling, den enkelte division og/eller hele virksomheden

 • Et fleksibelt element i team udviklingsprocesser

Hot Hour Experience kan enten købes til internt brug i virksomheden eller gennemføres af konsulenter fra Horisont eller lokale konsulenter.

Hot Hour Experience har følgende sprogversioner: dansk, engelsk, tysk, russisk, svensk og islandsk.

CUSTOMERS / Kunder

25% of top 100 companies in Denmark has bought the training game for internal use and why many business schools and training companies has done it as well.

 

Private companies:

 

Alm. Brand, Bang og Olufsen, Danmarks Radio, Danske Bank, Salling Group, DSB, ECCO Sko A/S, Ørsted, Ferring Pharmaceuticals, Forsvarsakademiet, Fyns Politi, Grundfos, Haldor Topsøe A/S, Iceland Telecom - Síminn, ISS, JYSK, KMD, Kuwait Petroleum, Københavns Vestegns Politi, KøgeKompetenceNetværk, Louis Poulsen, Microsoft Denmark, Nets, PostNord, SAS Cargo, Scandinavian Airline Systems, SuperGros, Søværnets Officersskole, Velux

Business schools and training companies:

CELF, Danmarks Lærerforening, Erhvervsakademiet Nordsjælland, EUC Nordvestsjælland, EUC Syd, Finanssektorens UddannelsesCenter, Handelsskolen i Randers, IBC International Business College, Kursuscenteret Silkeborg Handelsskole, Kursuscentret Vejle Handelsskole, Ledernes Hovedorganisation, Mommark Handelskostskole, Aalborg Handelsskole, Århus Købmandsskole, Evan-Jones International, Henrik Nord, HRnord, KNJ, Ninngarut, People In Action, Persolog, Perspectiv, Potential, Stig Jørgensen & Partners, Thomas Boesdal

bottom of page